Цени на услугите в JobMonster.bg

Цени на услугите в JobMonster.bg

JobMonster.bg е напълно автоматизирана платформа, като всички заявки се извършват изцяло през акаунта на компанията. Обяви можете да публикувате при цените посочени по-долу.

Цени за публикуване на Обяви в JobMonster.bg

В JobMonster.bg имате възможност да използвате следните пакети: Безплатен, Стандартен, Препоръчан, Премиум.

Пакети
Опции на пакета Безплатен Стандартен Препоръчан Премиум
Дни абонамент 30 30 30 30
Публикуване на бр. Обяви неограничено 1 1 1
Възможност за изтегляне на автобиографии 5 10
Опция препоръчана обява/ работодател
Възможност за повторна публикация неограничено
Изображение, Адрес, Категории, Вид заетост
Цена на пакет 0 лв. 25 лв. 50 лв. 90 лв.


* Всички цени са без включен ДДС

*Обявите се публикуват след потвърждаване на заявката от JobMonster.bg и получаване на плащане по банков път. С цел гарантиране надеждността на услугата плащането е необходимо да бъде извършено от фирмена банкова сметка, като данните в получения банков превод трябва да съвпадат с данните на компанията заявила обявата и посочените в обявата данни за компанията.

Допълнителна информация можете да получите на тел: +359 889 364 557 или на info@jobmonster.bg

Единственото място за среща на всички работодатели и служители в реално време, което дава възможност за бърз контакт с правилните кандидати!

Свържете се с нас

JobMonster
info@jobmonster.bg
+359 889 364 557
www.jobmonster.bg