Цени на услугите в JobMonster.bg

Цени на услугите в JobMonster.bg

JobMonster.bg е напълно автоматизирана платформа, като всички заявки се извършват изцяло през акаунта на компанията. Обяви можете да публикувате при цените посочени по-долу.

Цени за публикуване на Обяви в JobMonster.bg

В JobMonster.bg имате възможност да използвате следните пакети: Безплатен, Стандартен, Препоръчан, Премиум, Макс 20, Макс 50, Макс 100 и Макс 200.

Пакети
Опции на пакетаБезплатенСтандартенПрепоръчанПремиум
Дни абонамент30303030
Публикуване на бр. Обяви1111
Възможност за изтегляне на автобиографии510
Опция препоръчана обява
Възможност за повторна публикация3
Изображение, Адрес, Категории, Вид заетост
Цена на пакет0 лв.25 лв.50 лв.90 лв.


* Всички цени са без включен ДДС

*Обявите се публикуват след потвърждаване на заявката от JobMonster.bg и получаване на плащане по банков път. С цел гарантиране надеждността на услугата плащането е необходимо да бъде извършено от фирмена банкова сметка, като данните в получения банков превод трябва да съвпадат с данните на компанията заявила обявата и посочените в обявата данни за компанията.

Допълнителна информация можете да получите на тел: +359 889 364 557 или на info@jobmonster.bg

Единственото място за среща на всички работодатели и служители в реално време, което дава възможност за бърз контакт с правилните кандидати!

Свържете се с нас

JobMonster
info@jobmonster.bg
+359 889 364 557
www.jobmonster.bg