Общи условия за ползване на JobMonster.bg

Общи положения

Тези условия представляват споразумение между Вас („Потребител“) и JobMonster (www.jobmonster.bg) и се считат за приети всеки път, когато използвате или осъществявате достъп до всяка една страница от сайта.  Ако не приемате посочените тук условия, моля не използвайте JobMonster.bg

JobMonster e платформа за публикуване на обяви за работа и търсене на подходящи профили на кандидати по зададени критерии от работодатели, които включват различен набор от  инструменти за комуникация, търсачки, онлайн общности и социални мрежи. Сайта позволява на Потребителите да създават профили, които могат да включват лична и корпоративна информация („Профили“), и да правят тези профили или техните аспекти публични.

JobMonster може да преразглежда и актуализира условията за ползване по всяко време. Ако продължавате да използвате Уебсайта след внасяне на изменения в тези условия за ползване, това означава, че приемате тези промени. Всеки аспект на Уебсайта може да бъде променян, допълван, изтриван или актуализиран без уведомление и единствено по усмотрение на JobMonster.

Уебсайтът е достъпен само за юридически и физически лица, навършили законно пълнолетие, които могат да сключват юридически обвързващ(и) договор(и), съгласно действащото законодателство. Ако не отговаряте на тези условия, нямате право да използвате Уебсайта.

JobMonster разрешава използване съдържанието на сайта достъпно на www.jobmonster.bg само за лична и нетърговска употреба. Съдържанието на сайта като дизайн, текст, графика, изображения, видео, информация, лога, икони, бутони, софтуер, аудио файлове и друго съдържание на JobMonster.bg (наричано обобщено „Съдържание“) e защитено с авторско право, търговска марка и други закони. Всички страници на JobMonster.bg са изключителна собственост, която е защитена от законите за авторското право, търговската марка и други закони. Неправомерното използване на сайта може да наруши тези закони и/или приложимите разпоредби и е строго забранено.

Всеки код, който JobMonster.bg създава, за да генерира или показва съдържание на страниците също е защитен от авторското право на JobMonster.bg, който не може да бъде копиран или адаптиран при спазване на приложимото законодателство.

Чрез използване на сайта www.jobmonster.bg, Вие се съгласявате да не променяте, възпроизвеждате, показвате, публично изпълнявате, разпространявате или по друг начин използвате съдържанието на сайта за обществена или търговска цел или по всякакъв друг начин, който е вероятно да предизвиква объркване сред потребителите,  пренебрегване или дискредитиране, намаляване силата на собствеността или друг начин, който нарушава правата върху интелектуалната собственост на JobMonster.

Информация за потребителите на JobMonster.bg

Публикуване на обяви за работа, използване на базата данни с кандидатури и други функции на JobMonster.bg могат да се използват от лица, които търсят информация за работа и/ или кариера и от работодатели, които търсят служители. Всяка информация, която потребителите публикуват и показват на страниците на JobMonster.bg е предоставена напълно доброволно.

Всички потребители на JobMonster се съгласяват да не:

1. Предават, публикуват, разпространяват, съхраняват или унищожават материали от съдържанието на страниците на JobMonster.bg в нарушение на приложимото законодателство или наредба, включително, но не само закони или разпоредби, регулиращи събирането, обработката или прехвърлянето на лична информация в нарушение на Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД).

2. Предприемат действия, които налагат неразумно или непропорционално голямо натоварване на инфраструктурата на JobMonster.bg;

3. Използват устройства за навигация или търсене във всяка страница на JobMonster.bg, различено от наличните на него инструменти, общодостъпни уеб браузъри на трети страни или други инструменти, одобрени от JobMonster.bg;

4. Извличат данни, използват роботи или подобни методи за събиране или извличане на данни;

5. Правят опити за нарушение сигурността на която и да е страница от сайта на JobMonster.bg

6. Приемайки настоящите условия, Потребителят се съгласява, че публикуваните контакти на физически лица и компании могат да бъдат използвани единствено във връзка с кандидатстване по обявени позиции за работа. С приемането на настоящите условия, Потребителят се задължава да не използва тези контакти за други цели, включително, но не само, с цел маркетинг и реклама.

7. JobMonster не е работодател по отношение на използването на автобиографии и не носи отговорност за каквито и да е решения, свързани с наемането на персонал чрез тази платформа.

8. С приемането на настоящите условия Потребителят се счита информиран, че контактите между търсещи и предлагащи работа на платформата JobMonster.bg са преки и кандидатурите постъпват директно при работодателите, които могат да запазят копие от тези кандидатури в тяхна собствена база данни, като в тези случаи JobMonster.bg не носи отговорност за запазването, използването или поверителността на информацията.

9. JobMonster.bg не гарантира за правдивостта, прецизността или надеждността на контактите, създадени от Потребителите и не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните обяви, получените кандидатури и качените от Потребителите автобиографии.

10. Потребителите потвърждават, че са отговорни за формата, съдържанието и точността на всяка информация, поместена от тях в JobMonster.bg

Издаване на достъп

11. JobMonster.bg предоставя на Потребителя достъп за използване услугите на сайта по всяко време и поддържане на потребителски акаунт в добро състояние.

12. Използването на профил от страна на Потребителя като юридическо лице е ограничено до упълномощения от него персонал.

13. Достъпа и правата, които предоставя на потребителя, не могат да бъдат преотстъпвани, възлагани, наети, отдадени под наем, сублицензирани или по друг начин прехвърлени от клиента на трета страна, без предварително писмено разрешение на JobMonster.bg.

Услуги за работодатели

Създадения профил дава право на Потребителя, който е юридическо лице :

14. Достъп до уебсайт JobMonster.bg.

15. Публикуване на обяви за работа на страницата на JobMonster.bg , като декларира, че всички публикувани от него обяви са за действително съществуващи и актуални позиции.

16. Получаване на известия по повод получени автобиографии, приложения и / или отговори онлайн и по имейл на избрания от Потребителя имейл адрес.

17. В зависимост от абонаментния пакет, който Потребителят е избрал, юридическото лице има достъп до неограничени търсения на автобиографии, като ограничението на изтеглянията на CV-та ще бъде в съответствие с абонаментния пакет на JobMonster.bg, който Потребителят е избрал.

18. Останалите за изтегляне автобиографии, които не са били използвани и все още са достъпни в последния ден от месеца, не могат да бъдат прехвърлени в следващия месец.

19. Потребителят не може да използва базата данни за или във връзка с каквато и да е незаконна или неоторизирана цел.

20. Данните, получени от Потребителя на системата, не могат да бъдат разпространявани под каквато и да е форма или употребявани от трета страна.

21. JobMonster.bg предоставя на клиента възможност за създаване на собствена парола/ и, която позволява на потребителя достъп до уебсайт JobMonster.bg.

22. Потребителят се съгласява да пази своята парола и да не я споделя с трета страна.

23. Потребителят потвърждава и се съгласява, че JobMonster.bg може да приложи технически мерки, които позволяват на администратора на JobMonster.bg проверка на съответствието на потребителя с условията на споразумението.

Услуги за търсещи работа

24.Всички услуги за търсещи работа са безплатни.

25.При регистрация на търсещи работа потребители:

25.1. Потребителят попълва регистрационната форма, в която въвежда имената си, e-mail адрес и парола за достъп;

25.2. На въведения e-mail адрес получава автоматично съобщение. От този момент този потребител се счита за регистриран. За достъп до профила се използват e-mail адреса и паролата, въведени в регистрационната форма.

26. Регистрираното лице като Кандидат има възможност да кандидатства по обяви за работа, да прикачва и поддържа автобиография от външен файл, мотивационно писмо, снимка и профили в различни социални мрежи, чрез които да бъде откриван от потенциални работодатели, да проследява кандидатстванията, които е извършвал през сайта, както и да получава автоматични известия за нови обяви по определени критерии.

27.Регистрираните потребители могат свободно да преглеждат, редактират, коригират информацията, съдържаща се в качените от тях документи, както и да изтрият профила си.

28. Кандидатите за работа дават съгласието си профила им да бъде разглеждан от работодатели, които са регистрирани в сайта и да се свързват с тях, чрез посочените контакти по повод предложения за работа.

29.Потребителят, търсещ работа, има право да използва безплатно информацията и услугите, предоставяни от JobMonster за търсещи работа, включително публикуваните съвети за създаване и използване на документи за кандидатстване, насоки за успешно представяне по време на интервю и за оценка на отправеното предложение за работа.

* Ние си запазваме правото да променяме или изменяме нашите Общи условия периодично. Отговорност на потребителя е да бъде в крак с всички промени и / или актуализации, които могат да възникнат.

Единственото място за среща на всички работодатели и служители в реално време, което дава възможност за бърз контакт с правилните кандидати!

Свържете се с нас

JobMonster
info@jobmonster.bg
+359 889 364 557
www.jobmonster.bg